Tin hot

Bài đã đăng

Sinh trắc vân tay có phải là hình thức bói toán?

sinh trắc vân tay có phải là xem bói

I/ Sinh trắc vân tay * Dấu vân tay suốt đời không thay đổi Dấu vân tay được các nhà khoa học chứng minh bằng các công trình nghiên cứu và thống kê về các cường độ vân tay có liên quan mật thiết đến sự phát triển não bộ ...

Xem chi tiết

8 dạng thức thông minh của giáo sư Howard Gardner

8 dạng thức thông minh

Năm 1983, giáo sư Howard Gardner tại Đại học Haward đề xuất quan điểm mới về các loại hình thông minh và đã được ứng dụng rộng rãi vào các chương trình học ở các nước trên thế giới. Nhà tâm lý học Howard Garner đã mở rộng khái niệm ...

Xem chi tiết